Gurbetçiler artık araçlarını Türkiye’de iki yıl kullanabilecek. Daha önce sadece emekliler için geçerli olan iki yıllık süre artık bütün gurbetcileri kapsıyor. 2015/8113 karar sayısı ile yaımlanan yeni düzenleme 13 Ekim 2015 tarihinden itibaren yürülüğe girdi.

Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının, Türkiye’deki kalış süresi 6 aydan 24 aya çıkarıldı. Daha önce yürürlüğe giren düzenleme ile  sadece emekliler için  geçerli olan  24 aylık süre artık bütün gurbetçileri kapsıyor. 

araç

4458 sayı gümrük kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilerek Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye’de 24 ay kullanabilecek. 2015/8113 karar sayısı ile yaımlanan yeni düzenleme 13 Ekim 2015 tarihinden itibaren yürülüğe girdi.

Daha önce yurtdışındaki Türk emeklilerin beraberlerinde Türkiye’ye götürdükleri araçların Türkiye’de bulundurma süreleri Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıldan iki yıla çıkarılmıştı. Emeklileri sevindirien yeni düzenleme diğer gurbetcilerin tepkisini çemişti. Yurtdışı oyların peşine düşen iktidar partisinin seçim öncesi aldığı kararın gurbetciler tarafından sandıkta nasıl değerlendireceği ise merak konusu. 

Artık bütün gurbetçiler araçlarını 24 ay kullanabilecek

Resmi Gazete’de yayınlanan 4458 sayılı gümrük kanunun bazı maddelerinin uygulaması hakkında kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının  (C) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilerek kişisel kullanıma mahsus araçların Türkiye’de bulunma süresi 24 aya çıkarıldı. Bu düzenleme yurtdışında yaşayan bütün gurbetcilerin, araçlarını Türkiye’de iki yıl kullanmalarına olanak sağlıyor. 

Leave a comment

Your email address will not be published.