Türkiye’de son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname boşanma çilesini ortadan kaldırdı.

Yurdışında boşanan Türklerin artık ikinci defa Türkiye’de “Tanıma ve Tenfiz Davası” açmasına gerek kalmadı.Yeni kararname ile artık yurtdışında boşanmış gurbetçiler, bulundukları ülkelerdeki konsolosluklarda nüfus kayıtlarında yaptıracakları değişiklik sayesinde Türkiye’de de boşanmış sayılacak.

Resmii Gazete’de yayınlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Nüfus Hizmetleri Kanunu’na yabancı ülke adli ve idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin yeni bir hüküm eklendi.

İşlemler konsolosluklarda yapılacak

Yeni düzenlemeye göre, yabancı ülke adli ve idari makamlarınca boşanmaya, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararlar, tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili makam tarafından alınmış ve usulen kesinleşmiş olması, Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecek.

Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Leave a comment

Your email address will not be published.