Fransa Ulusal Meclisi’nde hükümet aleyhine verilen gensoru önerisi reddedildi. Gensoru oylaması mutlak çoğunluk olan 289 oyu yakalayamadı. 246 milletvekilinin desteğini alan muhalefet muhalefetin hükümeti devirme çabası sonuçsuz kaldı. Ülke genelinde büyük sokak gösterilerine sahne olan yeni çalışma yasa tasarısı ise Başbakan Manuel Valls’in istediği gibi oylama yapılmadan kabul edilmiş oldu.

Olama sonuçlarında Valls’in gensoruya ‘’evet’’ oyu kullanacak Sosyalist Parti (PS) milletvekillerini ihraç etmek ile tehtit etmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Bakanlar kurulu, önceki gün olağanüstü toplantıda, Başbakan Manuel Valls’e, ülkede büyük protestolara neden olan çalışma yasası tasarısını anayasanın 49. maddesi uyarınca mecliste oylama yapılmadan geçirme hakkı tanımıştı.

Valls, genel kuruldaki konuşmasında, anayasadan kaynaklanan, çalışma yasa tasarısını Genel Kurul’da oylanmadan geçirme hakkını kullanacağını açıklamıştı.

Başbakan’ın bu hakkı kullanmasının ardından, muhalefet gensoru önergesi sunmuştu. Başbakanın oylamadan tasarıyı meclisten geçirme hakkını kullanması, iç tüzüğe göre muhalefete de ön oylama yapılmadan gensoru sunma hakkı tanıyor.

İşsizliği düşürme ve istihdam piyasasında esneklik sağlama amacıyla hazırlanan yeni çalışma yasası, ülkedeki sendikalar tarafından ‘kazanılmış hakların geri alınması’ olarak yorumlanıyor.

Gençleri sokağa döken yeni yasa, işverenlere çalışanlarının mesai süresini artırma ve maaşlarını düşürme yetkisi veriyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.