Crédoc araştırma şirketinin La Fondation de France vakfı için hazırladığı araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar Fransız toplumu için endişe verici.

Buna göre 2016 yılında 15 yaşından büyük her iki kişiden biri kendisini yalnız hissediyor ve aile, arkadaş ve komşularıyla daha az vakit geçirdiklerini belirtiyor. 2014 yılında da aynı anketi yapan şirket yetkilileri bu yıl kendisini yalnız hisseden kişi sayısının bir milyon kişi daha arttığını ve 5 milyon kişinin bu sorundan muzdarip olduğunu belirtiyorlar.

 

Fransızların 3’te 1’i kendini terkedilmiş hissediyor

 

Kendini terkedilmiş hisseden Fransızların çoğu sosyal çevrelerinin dar olduğunu ve sadece aile, iş, arkadaş ve komşuluk ilişkilerinden en fazla biriyle sosyal bir ilişki halinde olduğunu belirtiyor. Yine Fransızların % 22’si sadece tek bir sosyal çevreyle ilişkili olduğunu ve nedenini bilmedikleri bir şekilde potansiyel olarak kendilerini dışlanmış hissettiklerini araştırmada ifade ediyorlar.

Araştırmada ortaya çıkan ilginç sonuçlardan birisiyse, Fransızların % 35 oranında komşularıyla, % 26 arkadaş çevresi ve sadece % 22 aile bireyleriyle ilişki halinde olduklarını söylerken, % 26’sı iş çevresiyle hiç alakalarının olmadığını ve kendilerini terkedilmiş yada ise yaramaz bir psikolojide hissettiklerini belirtiyorlar.

Yalnızlığı artıran faktörlerin başında fakirleşme (kendini yalnız hissedenlerin % 24’ü 1200 euro altı gelire sahip), işsizlik ve yaş geliyor. 15-25 yaş arasında yalnız kişiler % 7, 25-39 yaş grubunda %11 ve üst yaş grubu içinse % 12 olarak ölçülüyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar, yalnızlaşmanın toplum için çıkmaz bir yol gibi olduğunu ve yeni arayışlar yerine bu insanları daha çok yalnızlaşmaya ittiğini belirtirken, örneğin % 17’sinin hiç oy kullanmadığını, % 65’i ise muhatabına karşı yeterince güvensiz olmadığını, % 27’sinin ise günlük hayatta kendilerini güvende hissetmediklerini söylediklerinin altını çiziyor.

Crédoc araştıma şirketi bu araştırmayı 3050 kişi üzerinde gerçekleştirdigive orantı hesabı kullanıldığı ifade ediliyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.