Ulusal İstatistik Enstitüsü Fransa göçmen raporunu açıkladı: Ülkede 6 milyona yakın yabancı yaşıyor

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) 13 Ekim 2015 tarihli göç raporunu yayınladı. INSEE’nin göçmen raporu Fransa nüfusunun yüzde 9’unu göçmenlerin oluşturduğunu ve ülkedeki göçmen sayısının 6 milyona yaklaştığını ortaya koyuyor.

INSEE,   2006-2013 yılları arasında  Fransa’da yaşayan göçmen nüfus üzerinde yaptığı çalışmada önemli detaylara yer verdi. INSEE’nin 13 Ekim 2015’de açıkladığı raporda Fransa’da yaşayanların yüzde 9’unun  göçmenlerden oluştuğu belirtiliyor. Enstitü yayınladığı raporda, yabancıların ülke nüfusuna oranını gözler önüne serdi.  2013 yılı sonunda Fransa’da yaşayan 65,8 milyon kişinin yüzde 11,6’sı Fransa dışında doğarken, nüfusun yüzde 8,9’unun ise göçmen olduğu ve yüzde 6,4’ünün de  yabancı uyruklu olduğu açıklandı.

Göçmen sayısı 6 milyona yaklaştı

2006 yılında Fransa’da nüfusun 8,1’i  göçmenlerden oluşurken, 1 Ocak 2014 tarihinde yabancı nüfus oranı yüzde 8,9’a tırmandığı belirtiliyor. Fransa’da INSEE’nin son verilerine göre toplam göçmen sayısının 6 milyona yaklaştığı kaydediliyor. Entitünün verdiği bir diğer önemli ayrıntı ise Fransız vatandaşlığına geçen göçmen sayısına ilişkin.  Göçmenlerin yüzde 39’unun Fransız vatandaşlığına geçtiği ve Fransa’daki 18 ila 50 yaş arasındaki nüfusun yüzde 5’inin çifte vatandaş olduğu ortaya çıktı.

3,4 milyon kişi Fransayı terk etti

Fransa’daki doğum oranlarını da mercek altına alan INSEE yayınladığı son raporunda, 2013 yılında anne ve babası yabancı olan 63 bin çocuğun doğduğunu ortaya koyuyor. Raporada, Fransa’ya 2013’de  332 bin kişi yakın göçmenin yerleştiği, bu rakamın yüzde 70’e yakınını göçmenlerin oluşturduğu ve yine bu rakamın  yüzde 30’unu ise ülkeye dönen Fransızların  oluşturduğu ifade ediliyor. Rapordaki bir diğer önemli veri ise Fransa’dan göç edenlerin sayısına ilişkin. INSEE verilerine göre 2013 yılında Fransa’dan başka ülkelere göç edenlerin sayısı  229 bin olarak açıklanıyor. Fransa’da yaşayanların  3,4 milyonunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yerleştiği  kalan 2,8 milyonluk nüfusun ise AB’ sınırları dışına göç ettiği ortaya konuluyor.

Öte yandan AB Komisyonu’nun Avrupa çapında düzenlediği mülteci alım planına göre Fransa’nın 24 bin sığınmacıyı kabul etmesi öngörülüyor Kabul edilecek mülteci sayısı hakkında açıklama yapan Fransa Başnbakanı Manuel Valls, mülteci sayısının 30 bini geçemeyeceğini ifade etmişti.

Leave a comment

Your email address will not be published.