İzin döneminde Türkiye’ye gidecek Fransalı Türklerin ücretsiz tedavi olabiliyor. Fransa’da sigortalı olarak çalışan Türklerin, tatile çıkmadan önce Fransız Sosyal Sigorta Kurumu’ndan (CPAM) “SE 208-06 T.F” formülerini alması gerekiyor.

Türkiye’de izin döneminde Fransalı Türklerin soru işaretlerinden birisi de sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusu. Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Fransa’da çalışan işçi ve aileleri yıllık iznini Türkiye’de geçirmesi durumunda, sağlık yardımlarından Türkiye’deki sigortalılarla aynı şartlarda yararlanabiliyor. İşçi olarak çalışan vatandaşlarımız, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden sigortalıların zorunlu katkıları hariç ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu haktan yaralanmak isteyenler, Fransa’da bağlı bulundukları Sağlık Sigortası Kasası’na (CPAM) müracaat ederek, Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi çerçevesinde öngörülen “SE 208-06 T.F” başvuru formunu edinmeleri gerekiyor. Bu formla Türkiye’de yıllık izinlerini geçirdikleri ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeleri yeterli olacak. Bu şekilde, yıllık iznini Türkiye’de geçiren vatandaşlarımız, SGK sigortalıları ile aynı şartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Emekli ve işsizler sağlık harcamalarını kendileri karşılayacak

Ancak, emekli veya serbest meslek sahibi statüsündeki vatandaşların durumu ise işçilerden farklı. İşsiz, emekli veya serbest meslek sahibi konumundaki vatandaşların “SE 208-06 T.F” formüleri almak için bağlı bulundukları sosyal sigorta kurumlarına müracaat etmelerine gerek yok. Zira iki ülke arasındaki sözleşme, bu statüde bulunan vatandaşlarımızı kapsamıyor. Bu statüdeki vatandaşlarımızın Türkiye’de yapılacak sağlık masraflarını bizzat kendilerinin karşılaması gerekiyor.

Türkiye’deki sağlık harcamaları için geri ödeme sadece acil durumlarda yapılıyor

Ancak, Türkiye’de sağlık masrafı ödeyen emekli, işsiz veya serbest meslek sahibi Fransalı Türkler, Fransa dönüşü CPAM’e fatura ibraz ederek, geri ödeme talep edebiliyor. Fransa sigorta kurumu, sağlık masraflarını sadece acil durumlar için karşılıyor. Ayrıca faturaya yansıyan bedelin, aynı sağlık hizmeti için için Fransa’da öngörülen ücretleri aşmaması gerekiyor. Dolayısıyla, işçi sigortasına sahip olmayan vatandaşlarımızın acil olmayan durumlarda Türkiye’de sağlık hizmeti almamaları halinde geri ödeme yapılmıyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.