2011’de Paris hastahanelerinde yaşanan ve bilgisayar sistemlerinden kaynaklanan sorunun devlete ciddi oranda maliyet çıkardığı belirtildi. Fransa’nın politik-satirik gazetesi ve yolsuzlukları ortaya çıkartmasıyla tanınan Le Canard Enchainée’nin ele geçirdiği bilgilerde, Sayıştay 2010-2014 yılları arasında önemli oranda hastanın faturalarının kaybolduğu ve hiç bir zaman ödenmediği ortaya çıktı. 2011 yılında Paris hastahanelerinin yeni bir bilgisayar yazılımına geçişinin bu kayba neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Le Canard Enchainée’nin haberinde hastahanelerin toplam alacağının 138,5 milyon euro olduğu, bir bölümünün zaman aşımına uğradığı ve 80 milyon euroluk bir bölümünün de halen tahsil edilemediği ifade edildi.

Hastahane yönetiminin de sorumluluğuna vurgu yapılan resmi raporlarda, eski Paris Hastahaneleri müdürü (AP-HP) Mireille Faugère’in yıllık brüt 300 bin euroluk maaşına da atıf yapılıyor. Zira bir önceki müdüre göre Mireille Faugère 100 bin euro daha fazla kazanıyordu. İş akdi sonlandığında 125 bin euroluk tazminat almıştı.

Leave a comment

Your email address will not be published.