İstatistikler geçtiğimiz son beş yılda Japon nüfusunun 1 milyon azaldığını gösteriyor

İstatistiklerde nüfus dağılımını gösteren pramit, dünya nüfusunun aksine baş aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Son nüfus sayımını açıklayan Japonya’da tehlike sinyalleri resmi raporlara yansımış durumda. Yapılan sayımlarda 75 yaş üstü nüfusun 15 yaş altı nüfusdan fazla olması Japonları gelecek konusunda kara kara düşündürüyor. Zira eskiden 65 yaş sınırındakilerle karşılaştırılan genç nüfus artık 75 sınırındakilerle karşılaştırılır olmuş. Ama buna rağmen genç nüfus hala daha az. Bir önceki sayımda 15 yaş altı nüfus % 12.8 iken son sayımda bu rakam % 12.6’ya düşmüş durumda. 65 yaş üstü ise % 26.6 olarak ölçülmüş.

Son beş yılda nüfus bir milyon kişi azaldı

2015’de yapılan sayımda nüfus 127.09 milyon kişi olarak ölçülürken 2011 yılında ise bu rakam 128.06 milyon kişi çıkmıştı. Bu da nüfusun son beş yılda 1 milyon kişi azaldığını gösteriyor.

Shınzo Abe hükümeti yayınlanan raporla ilgili olarak tehlikenin farkında olduklarını söylerken, çözüm olarak önerilen yabancı göçmen alımına ise kültürel olarak Japonların sıcak bakmadığı bildiriliyor. Yabancı nüfus tüm Japon nüfusunun sadece 1.75 milyonunu yani % 1.38’ini oluşturuyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.