Fransa 24 ‘de yayınlanan 185 gün haberi ses getirmeye devam ediyor. Yayınladığımız haber yurtdışında yaşayan bütün gurbetçileri harekete geçirdi. 185 gün kuralının sadece araç için değil, aynı zamanda aracın sahibi için de gerçerli olduğunun ortaya çıkması, son bir yıl içinde 185 günden fazla Türkiye’de kalmış gurbetçileri tedirgin etmiş durumda.

Yıl içerisinde 185 günden fazla Türkiye’de kalan ve izin dönemi için yurdışında bulundukları ülkeye gelerek araç ile tekrar Türkiye’ye giriş yapmak isteyen gurbetçilerin bir çogu gümrük kapılarından geçemedi.

Araçlarını gümrükte bırakan ya da geri dönenlerin sayısındaki artış yetkilileri de harekete geçirdi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü “185 gün” sınırını hesaplamak için uygulama geliştirdi 

Yaşanan maduriyetlerin ardından harekete geçen Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü “Süre Hesaplama” uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama araçlar için geçerli olan 185 gün sınırını hesaplamakla birlikte aynı zamanda araç sahiplerinin de 185 gün sınırına takılıp takılmayacağına açıklık getiriyor.

Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uygulamayı kullananlar, yurt dışında kaldığı süreyi hesaplayarak, kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirme ve ülkeye sokma hakkının olup olmadığını sorgulayabiliyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı  “Süre Hesaplama” uygulamasını kullanmak için TIKLAYINIZ

UYGULAMAYI KULLANMAK İÇİN

  1. Bu uygulama, yurtdışından yabancı plakalı araçla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcuların son 1 yılda Türkiye’de ve yurtdışında kaldıkları sürelerin hesaplanması için hizmete sunulmuştur.
  2.  Türkiye’ye kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilebilmesi için; aracı getirecek olan şahsın araçla birlikte Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye yurtdışıaraçdoğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süreyle fiilen yurtdışında bulunmuş olması gerekmektedir. Türkiye’ye getirilmek istenen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç için de, aracın Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yılda en az 185 gün yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.
  3. Yurtdışında kalınması gereken 185 gün süre hesaplanırken, havayolu, denizyolu, demiryolu veya karayolu ile Türkiye’ye yapılan tüm giriş ve çıkışların uygulamaya girilmesi gerekmektedir. Pasaportlarına giriş-çıkış kaşesi tatbik ettirmeyen kişilerin, ilgili kurumlardan Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini öğrenip hesaplamaya dâhil etmeleri gerekmektedir.
  4. Hesaplama işlemi kullanıcının kendi beyanına bağlı olarak yapılmakta olup, sonucun doğruluğu, verilerin doğru girilmesine bağlıdır. Türkiye’ye girişler esnasında yapılan süre hesaplamalarında resmi kayıtlardaki veriler esas alınır.Hatalı sonuçlardan Bölge Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
  5. Vekaletle yutdışından kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilmesi halinde; hem vekalet verenler için, hem vekaleten aracı getirenler için, hem de aracın kendisi için, araçla Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süre ile yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.
  6. Hesaplama işleminde, sorgu yapılan tarih esas alınmak üzere, son 1 yıl içerisinde olmak kaydıyla istenildiği kadar tarih eklenebilmektedir. Sorgulama aralığı, sorgulama tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl ile sınırlıdır.
  7. Tarih seçimi yapılırken 365 gün önce bulunulan yerin esas alınması gerekmektedir. Örneğin; sorgulama yapılan tarih 28.05.2016 ise, 28.05.2015 tarihinde nerede bulunulmuş ise (Türkiye veya Yurtdışı) orası esas alınacaktır.  

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı  “Süre Hesaplama” uygulamasını kullanmak için TIKLAYINIZ

Leave a comment

Your email address will not be published.