Altı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede yapılan anket çarpıcı sonuçlar otaya koyuyor. Edinbourgh Üniversitesi’nin anketine göre birlikten çıkmak isteyen sadece İngilizler değil. Anket sonuçları Fransızların da yüzde 53’nün  AB üyeliğinden çıkmak için referandum istediğini gözler önüne serdi. 

Edinbourgh Üniversitesi’nin aralarında Almanya, Fransa, Polonya, İrlanda, İspanya ve İsveç’in olduğu 6 ülkede yaptığı anket çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Şubat ayında  8 bin katılımcı ile gerçekleştirilen ankette tıpkı 23 Haziran’da Avrupa Birliği (AB) üyeliğini referanduma götürecek İngiltere gibi Fransızların yüzde 53’ünün  AB üyeliğinden çıkmak için referandum istediği ortaya çıktı. Ayrıca Fransızlar gibi İsveçliler de İngiltere’nin üyelikten çıkması durumunda ekonomik yarar sağlanacağını düşünüyor. Ancak Almanların yüzde 57’si ve Fransızların yüzde 27’sinin görüşü, birlikten çıkması halinde İngiltere ekonomisinin zarar göreceği yönünde.

AB’den çıkmak için referandum  isteyen Fransızların oranı yüzde 53

anket 2

İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkıp çıkmayacağının belirleneceği referandumun diğer AB üyesi ülkeri içinde uygulanması halinde  AB’den en çok çıkmak isteyenlerin Fransızlar olduğu ortaya çıktı. Ankette  “Kim AB’den çıkmak için referandum istiyor” sorusuna karşılık Fransızların yüzde 53 referandum istediğini söyledi. İsveçlilerin yüzde 49, İspanyolların yüzde 47’si, Almanların yüzde 45’i  ve Polanyalıların yüzde 39’u birlikten çıkmak için referandum istiyor. AB üyesi olupta birlikten çıkmak için en az referandum isteyen ülke ise yüzde 38 ile İrlandalılar oldu.

Fransızların yüzde 44’ü İngiltere’nin AB’den çıkmasına taraftar

10 Mart’da açıklanan anket öncelikli olarak İngiltere’nin birlikten çıkması konusunda Avrupa kamuoyunun ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Fransızların yarısına yakını bir kısmı yani yüzde 44’dünün İngilere’ nin AB üyeliğinden çıkmasını ( Brexit) destekliyor  ve   bu durumun AB için bir felaket olmadığını düşünüyor. Almanların yüde 27’si ve İspanyolların yüzde 19’u Fransızlar gibi düşünüyor.

anket1

Öte yandan  İngiltere’nin AB içinde kalması noktasında  en isteksiz olanlar Fransızlar. Fransızların sadece yüzde 56’sı İngilterenin birlik içerisinde kalmasını isterken, Almanların yüzde 73’ü ve Polanyalıların yüzde 80’ni İngiltere’nin AB üyesi olarak kalmasını istiyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.