Fransa tarihinde bir ilk: Aday var, sandık var ama yetki ve sorumluluklar henüz belli değil

Fransa İl Genel Meslisi (Departements) seçimlerine hazırlanıyor. 101 il genel meclisi için yarışan adaylar seçim çalışmalarını tamalamış olsalarda, sandığa gidecek seçmenin kafasında soru işaretleri mevcut.

Fransa sınırları içerisinde daha önce 22 ‘Bölge’ (Regions) bulunurken  2016 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından Fransa’daki ‘Bölge’ sayısı 13’e indirildi. Fransa’da 101 ‘il’ (depertements) ve  36681 ‘Belediye’ (Communes) bulunmaktadır.

Seçim bölgelerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik politikalarını belirleyecek olan il genel meclislerinin 2015 yılı yetki ve sorumlulukları henüz belli değil. Fransa Parlementosu’da tartışılan yeni yasa tasarısı henüz çıkmamışken, Fransız halkı tarihinde belkide ilk defa adayları, hangi görev için seçtiğini bilmeden sandıklara gidecek.

Fransa’nın denizaşırı sınırları içerisinde bulunan ve 2000 yılına kadar İmam Maliki fıkhına göre idare edilen Mayotte 2009 yılında referanduma giderek 101 ‘il’den (Departements) biri oldu.

Fransa 22-29 Mart’ta İl Genel Meclisi (Departements) için sandığa gidiyor. Kendine özgü üç farklı yerel yönetim sistemi olan Fransa’nın en köklü yerel yönetim sistemlerinden biri olan İl Genel Meclisi’nin tarihi geçmişi Fransız İhtilali’ne (1789) dayanıyor. 101 İl Genel Meclisi bulunan Fransa, yerinden yönetim sisteminin önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. İl Genel Meclisleri, seçim bölyesinde yaşayanların sosyal ve ekonomik politikalarını belirliyor.

Paris diğer 100 İl’den (Derpatements) farklı olarak tek başına bir İl olma özelliğine sahip.

1968 tarihinde çıkarılan yasal düzelleme sayesinde özel bir sitatüye kavuşan Paris Belediye Meclisi aynı zamanda İl Genel Meclisi görevini yürütmektedir.

Fransa’da, belediyeler (Communes), iller (Departements) ve bölgeler (Regions) olmak üzere üç tür yerel yönetim birimi bulunuyor. Bunların yanı sıra denizaşırı topraklar (Veni Kaledonya, Fransız Polinezyası, Wajlis-et-Futuna. Fransız Avustralyası ve Atlantiği) ve özel statülü topluluklar Fransa anakarası dışında yönetim birimleridir ve aynı sistemle yönetiliyor. Dışardan bakıldığında oldukca karışık görünen yerel yönetim sistemlerinden, bölge halkınının sosyal ve ekonomik yaşantısını birinci dereceden etkileyecek olanı ise İl Genel Meclisi (Departements) seçimleridir. Zira İl genel Meclisi öncelikli olarak seçildiği bölgedeki sosyal politikaları ve ekonomik yardımları belirliyor. İşsizlik maaşı ve sosyal yardımlar İl Genel Meclisi üyelerinin alacağı karar doğrultusunda şekilleniyor.

2015 yılı İl Genel Meclisleri’nin yeni yetki ve sorumlukları henüz bilinmiyor

İl Genel Meclisi için adaylar belirlenmiş ve seçimler için bütün hazırlıklar tamamlanmış olsa da 22 Mart’ta yapılacak seçimler soru işaretinide beraberinde getiriyor. Seçime girecek partiler, adayların seçim çalışmaları bitme aşamasına gelse de henüz ortada il genel meclislerinin görev ve yetkilerini belirleyecek yeni yasal düzenlemenin sonucu belli değil. Seçime sayılı günler kala Fransa Parlementosu, il genel meclislerinin yeni görev ve yetkilerini belieleyecek yasal düzenlemeyi henüz çıkarmış değil.  Fransız halkı tarihinde belkide ilk defa adayları, hangi görev için seçtiğini bilmeden sandıklara gidecek.

Karar alma organları ve seçimler

6 yılda bir gerçekleşen seçilen İl Genel Meclisleri’nin başlıca görevleri arasında sosyal politikalar, bayındırlık, ekonomi, eğitim ve ulaşım hizmetleri geliyor.  İlin karar alma organı olan genel meclis, il dahilinde belirlenmiş olan her seçim bölgesinden  (Kanton) bir üye seçilerek oluşturuluyor. Genel meclis kendi üyeleri arasından yürütme organı olan genel meclis başkanını, başkan yardımcısını ve daimi encümenleri seçiyor. Mutlak çoğunlukla seçilen il genel meclisi başkanı altı yıl süre ile ilin siyasi ve idari sorumlusu oluyor. Bütçenin hazırlanması ve sunulması, harcamaların denetlenmesi gibi yetki ve sorumluluklar il genel meclisi başkanına verilmektedir.

İl Genel Meclisi’nin görevleri

Sosyal politikalar: Kimsesiz ve yardıma muhtaç özürlülere lojman yapmak ve ulaşımlarını sağlamak ilin en önemli görevlerindendir. Bakıma muhtaç kişilere işsizlik yardımı yapar. Çocuk bakım evleri kurar ya da kendi evlerinde muhtaç çocuklara yardım eder. Evlat edinme ve edindirme işlemlerini yürütür. Koruyucu sağlık ve aşılama hizmetlerini yerine getirir.

Bayındırlık: İmar-iskan, planlama, il yollarının bakım ve onarımı, vilayete ait bina ve ekipmanın onarımı.

Ekonomi: Ekonomik kalkınma projelerinde görevalmak, uygun sanayi ajansları hazırlamak.

Eğitim: Orta eğitim, özel okullara yardım ve ilkokul için belediyelere yardım yapmak, yükseköğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek.

Ulaşım: Şehirlerarası otobüs hattı ve öğrencilerin okula taşınması.

Kültürel Hizmetler: Arşiv, kütüphane, müze, sergi, tarihi eser ve sanat merkezleri kurmak.

Spor: Spor eğitimi, spor tesisi, milli sporcuları teşvik.

Çevre:  Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili hertürlü faaliyet, atıkların bertarafı ve güçsüz belediyelere su temini için yardımda bulunmak.

Tarım ve Hayvancılık: Kırsal alanlar da tesis kurma ve geliştirme yardımı, sulama ve koruma.

Seçimlerde 3 Türk aday yarışacak

22 Mart’ta gerçekleşecek İ̇l Genel Meclisi seçimleri için farklı şehirlerden 4 Türk aday yarışacak. Seçime giren Milli Cephe (FN), Sosyalist Parti (PS) ve Radikal Sol Parti’nin (PRG) seçim listelerinde Türk adaylarada yer verilmiş durumda. İ̇l Genel Meclisi seçimleri için FN listesinden Hatice Demir aday gösterilirken, PS’den Melek Ekim ve PR’den Birol Bıyık, sandıktan zaferle çıkmak için Fransız adaylarla yarışacak.

Seçimlerin favorisi aşırı sağ parti

Fransa’da 22-29 Mart arasında yapılacak kantonal seçimler öncesinde anketler ise aşırı sağ parti Ulusal Cephe’yi(FN) gösteriyor. İfop araştırma şirketinin yaptığı ankete göre FN, her 4 yılda bir yapılan kantonal seçimlerde, yüzde 30 oy potansiyeliyle seçimin ilk partisi olmaya aday. Ankete göre, merkez sağın iki partisi Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) ve Halk Hareketi Birliği’nin (UMP) oy oranı yüzde 28 olarak tahmin edilirken iktidar partisi Sosyalist Parti’nin (PS) ise oyların ancak yüzde 20’sini alabileceği tahmin ediliyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.