Fransız think-thank kuruluşundan Fransa müslümanları hakkında ilginç araştırma

Pazar günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Fransa müslümanlarının çoğunluğu Fransa’nın laik değerlerini paylaşıyor. Buna rağmen ekseriyetle gençlerden oluşan % 25’lik bir kesim katı bir islam pratiği uyguluyor.

Terör olaylarının yoğun olduğu 2015 yılından itibaren hazırlanmaya başlayan çalışma özellikle ‘Fransa’da İslam’ın yeri’ tartışmalarının olduğu bir dönemde olması ise ayrı bir önem arzediyor. İFOP araştırma şirketinin liberal görüşlü Institut Montaigne think-thank kuruluşuyla birlikte hazırladıkları araştırma sonuçları Pazar günü yayınlanıp basına verildi.

Üç ana grup

IFOP araştırmasında üç büyük grubun varlığına dikkat çekiyor. Bunlar araştırmaya katılan kişilerin laiklikle olan münasebetleri, başörtüsü konusu ve helal et. İlk grup, araştırmaya katılanların % 46’sını oluşturan seküler grup. Kendi dinlerini redetmeden laikliği yaşamlarına bir sorun olarak görmüyorlar ve Fransız toplumuna entegre olduklarını ifade ediyorlar.

İkinci grup ise, araştırmaya katılanların % 25’ini oluşturan dindar veya dini kimliği önde tutan ama burka ve çarşaf gibi örtünme şekillerini de rededenlerden oluşuyor.

Son grup ise, % 28 oranında ve yaşayış şekilleri itibariyle Cumhuriyet değerlerini tam anlamıyla kabul etmiyorlar ve genel topluma göre farklı bir hayat tarzını benimsiyorlar. Bu grubun içinde yer alan gençler ve islam dinini seçenlerin % 50 oranında olması ise ilginç bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Önyargılara karşı cevap niteliğinde sonuçlar

Bu araştırma müslüman kültüre sahip 1029 kişi arasında gerçekleştirilirken, katılımcıların 874’u kendisinin müslüman olduğunu belirtiyor. ‘Fransız islamı mümkün’ adlı araştırmada bazı toplumsal önyargılara da cevap niteliğinde sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi söylendiğinin aksine sadece erkeklerin % 26’sının ve kadınların % 18’inin başörtüsüne karşı olmaları.

Diğer bir önyargı da müslüman nüfusunun sadece % 5,6 yani 3 ila 4 milyon arasında olması. Zira Fransa’da son yıllarda müslüman nüfusunun hızlı bir şekilde arttığı ve yakın gelecekte müslüman olmayan nüfusu geçeceği şeklinde popülist söylemlerin geliştiği görülüyor.

Önem sırası camiden çok helal et

Müslümanların 4/3’ünden fazlası kamusal alanda kadın-erkek birlikteliğine karşı çıkmazken, % 92,5’i karşı cinsden bir doktor tarafından tedavi olmayı kabul ediyor. % 88’i ise karşı cinsin elini sıkmayı kabul ediyor.

Katılımcıların % 70’i her zaman helal et almak konusunda hassas olduklarını bildiriken % 65’i isteyenin başörtüsü takma konusunda serbest olması gerektiğini düşünüyor.

Yine başörtüsü konusunda, ankete katılian bayanların % 65’inin başörtüsü takmadıklarını söylüyor. % 37’i okullarda başörtüsü serbestisi isterken % 24’ü ise nikap giymenin özgür olmasını istiyor.

Fransa’da bulunan 2500 camiye sürekli gidenler ise tahmin edilenin çok altında. Müslümanların % 30’u camiye hiç gitmediklerini söylerken yine % 30’u sadece önemli günlerde camiyee gittiklerini ifade ediyorlar.

Konunun sonuç bölümünde ise sosyal sorunların müslümanların asıl sorunları olduğu ama dini ve kimlik sorunlarının asıl sorunları olmadığı sonucu ortaya çıkıyor.

Ayrıca Fransız müslümanların toplumda temsil edilme ihtiyaçları da belirginleşiyor. Zira Fransız müslümanlarını temsil etmek için kurulan CFCM Fransa Müslüman Konseyi’nin müslümanları temsil ettiğini düşünenlerin oranı ise sadece % 9.

Araştırma sonucunun tavsiye bölümünde ise, müslümanları temsil edecek bir kurumun veya devlet bünyesinde bir sekreterliğin kurulması ihtiyacı vurgulanıyor. Arapça’nın devlet okullarında yaygınlaştırılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Arştırmayla ilgili görüş bildiren Yeşiller partisinin önemli simalarından ve eski Lojman Bakanı Cecile Duflot, « bu araştırma müslümanların bu ülkede herkes gibi normal bir şekilde yaşadığını gösteriyor » diye konuşurken belli bir kesime karşı korkuları körüklemenin bir işe yarayamayacağını söyledi.

Sağ partiden François Fillon ise radikalleşme doğrultusunda her zaman bazı dinamiklerin olduğunu ve bunların gözden kaçırılamayacağını söyledi.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.