Fransız Hükümeti, 2006 yılından beri Pret a Tauz Zero (PTZ) ismi verilen sıfır faizle ev kredisi alma imkanı sunuyor.

Pret a Taux Zero (PTZ) ismi ile bilinen faizsiz kredi belli şartlara sahip olan ilk defa ev alacak kişilere veriliyor. Bu krediden yararlanabilmek için evin yeni olması ve enerji harcama şeklinde bazı kriterlere sahip olması gerekiyor. Ayrıca, bu kredi istisnai olarak enerji harcamada bazı kriterleri karşılamış eski evleri satın alırken de verilebiliyor. Evinizde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik tadilat yapma kararı alırsanız da bu krediye başvurabilirsiniz. PTZ kredisi, evlerde kullanılan enerjinin en aza indirilmesini hedef alan BBC 2005 veya RT 2012 kriterlerine uyan evlere verilmektedir. 2006’dan bu yana süregelen bu uygulamalara dahil olmayan eski evlerde de düzenlemelere gidilerek bu krediden yararlanılabiliyor.

PTZ’den kimler yararlanabilir ?

Bu krediye başvurmak isteyen kişilerin başvurudan önceki iki yıl boyunca ev sahibi olmaması gerekiyor. Ancak, bu şart çalışamayacak durumda olan, engelli yardımı veya engelli öğrenci ve çocuk yardımı alan ve doğal felaketler sonucu evi yıkılmış veya yaşanamayacak hale gelmiş kişileri kapsamıyor.  PTZ kredisi ile alınan ev, zorunlu durumlar haricinde, kişinin yılın en az sekiz ayı boyunca yaşayacağı ev olmalıdır. Evin satılması durumunda yeni sahiplerin önceki iki yıl boyunca kendilerine ait bir evde yaşamamış olması gerekiyor. İçinde barınmadıkları takdirde mülk sahibi olmaları sorun teşkil etmiyor.

Ne kadar kredi alabilirsiniz?

PTZ kredisiyle verilen miktar,  evin bulunduğu bölgeye ve yeni olup olmamasına göre değişiklik gösterebiliyor. BBC 2005 ve RT 2012 olarak belirlenmiş evlerde verilen kredi miktarı A bölgesinde yüzde 33, B1 bölgesinde 26, B2 bölgesinde 21 ve C bölgesinde yüzde 18’dir. Değişiklikler yapılıp bu kriterlere uygun hale getirilen eski evlerde ise evin değerinin yüzde 10’u kadar kredi verilebiliyor. PTZ faizsiz kredilerinin geri ödemesi, yıllık kazanç, evde yaşayan kişi sayısı ve evin bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterirken, geri ödeme zamanı 14 ile 20 yıl arasında değişiyor.

Kişi Sayısı Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 €
2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 €
3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 €
4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €
5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 €
6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 €
7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 €
8’den fazla 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

Fransa’da yerleşim yerleri şehir merkezleri A olmak üzere uzaklıklarına göre B1, B2 ve C olarak sınıflandırılıyor. Ev alırken bölgelere göre yıllık azami kazanç tablodaki gibi olmalıdır.

Başvuru için istenen belgeler

 • Evde yaşayacak kişi sayısı ve nüfuz cüzdan fotokopileri
 • Oturma izniniz
 • Evlilik cüzdanınız
 • Eğer boşanma durumu varsa ve çocuklar sizinle beraber yaşayacaksa bu durumu doğrulayan mahkeme kararı
 • Hamilelik sertifikası
 • Evde yaşayacak olan herkesin vergi beyannamesi. ( Vergi beyannamesi, başvuru yapılacak yılın 2 yıl öncesine ait olmalıdır. Eğer bir süre Fransa dışında bir ülkede çalışmış ve geri dönmüşse kişinin o ülkede elde ettiği vergi beyannamesi de geçerli sayılabilir.)
 • Evin satımı sırasında satın alacak kişilerin son 2 yılda kendilerine ait bir evde oturmadığı ıspatlanmalıdır.
 • PTZ’nin internet sitesinden indirilebilen ‘onur beyanı’ imzalanmış şekilde teslim edilmelidir.
 • Eğer kiracıysanız son 2 yıla ait kira kontratları, son kira makbuzu ve son 2 yılın her dönemine ait bir makbuz, evde oturduğunuzun kanıtı olarak belirtilen adrese ait iki fatura veya evin adresine kaydedilmiş pasaport, nüfuz cüzdanı, sigorta kartı, ehliyet gibi belgelerden en az ikisinin fotokopisi
 • Ailesiyle beraber yaşayanlar için, ebeveyn tarafından imzalanmış onur beyanı ( Evin, ebeveynlerin adına kiralanmış olması durumunda kira kontratı, ev ebeveynlere ait ise tapusunun fotokopisi gösterilmelidir.)

Tadilat kredisi almak için gerekli belgeler:

 1. İnşaat yapılacaksa : İmar izni belgesi, inşaatı gerçekleştirecek olan şirketle imzalanan anlaşma, evin yapılacağı alanın tapusu veya arsa sahibinin izni, tadilatların tahmini bitiş süresinin belirtildiği belge, inşaatın tutarı ve faturası
 2. Eski bir evin satın alınıp kriterlere uygun hale getirilmesi : İnşaat izni, evin tapusu, yapılacak tadilatların tahmini bitiş süresi ve fiyatı, evin kriterlere uygun olacağını belirten belge
 3. Eğer kişi tadilatı kendisi yapacaksa: kullanılacak malzemelerin faturası, eğer dışardan birilerinin yardımı alınmışsa yapılan sözleşme.

Evin enerji kriterlerine uygunluğu

Evin enerji kriterlerine uygun olduğunu belirten bütün belgeler

 • BBC sertifikası
 • Yeni yapılacak veya enerji tasarrufuna uygun hale getirilmesi planlanan eski evlerde kontollü bir şekilde yapılacağına dair imzalı kontrat

Başvuru için istenen belgeler

 1. Evde yaşayacak kişi sayısı ve nüfuz cüzdan fotokopileri
 2. İçinde bulunduğunuz duruma göre :
  Oturma izniniz
  Evlilik cüzdanınız
  Eğer boşanma durumu varsa ve çocuklar sizinle beraber yaşayacaksa bu durumu doğrulayan mahkeme kararı
  Hamilelik sertifikası
 3. Evde yaşayacak olan herkesin vergi beyannamesi
  Vergi beyannamesi :
  Başvuru yapılacak yılın 2 yıl öncesine ait olmalıdır
  Eğer bir süre Fransa dışında bir ülkede çalışmış ve geri dönmüşse kişinin o ülkede elde ettiği vergi beyannamesi de geçerli sayılabilir.
 4. Evin satımı sırasında satın alacak kişilerin son 2 yılda kendilerine ait bir evde oturmadığı ıspatlanmalıdır
 5. PTZ’nin internet sitesinden indirilebilen ‘onur beyanı’ imzalanmış şekilde teslim edilmelidir.

Kiracılar için : Son 2 yıla ait kira kontratları, son kira makbuzu ve son 2 yılın her dönemine ait bir makbuz, evde oturduğunuzun kanıtı olarak belirtilen adrese ait iki fatura veya evin adresine kaydedilmiş pasaport, nüfuz cüzdanı, sigorta kartı, ehliyet gibi belgelerden en az ikisinin fotokopisi

Ailesiyle beraber yaşayanlar için :

 • Ebeveyn tarafından imzalanmış onur beyanı
 • Evin, ebeveynlerin adına kiralanmış olması durumunda kira kontratı, ev ebeveynlere ait ise tapusunun fotokopisi gösterilmelidir.

Yapılması öngörülen tadilatlar

Bulunduğunuz duruma göre :

 • İnşaat yapılacaksa : İmar izni belgesi,, inşaatı gerçekleştirecek olan şirketle imzalanan anlaşma, evin yapılacağı alanın tapusu veya arsa sahibinin izni, tadilatların tahmini bitiş süresinin belirtildiği belge, inşaatın tutarı ve faturası
 • Eski bir evin satın alınıp kriterlere uygun hale getirilmesi : İnşaat izni, evin tapusu, yapılacak tadilatların tahmini bitiş süresi ve fiyatı, evin kriterlere uygun olacağını belirten belge
 • Eğer kişi tadilatı kendisi yapacaksa: kullanılacak malzemelerin faturası, eğer dışardan birilerinin yardımı alınmışsa yapılan sözleşme.
 • Evin enerji kriterlerine uygunluğu
  Evin enerji kriterlerine uygun olduğunu belirten belgelerin tamamı sunulmalıdır :
   * BBC sertifikası
   * Yeni yapılacak veya enerji tasarrufuna uygun hale getirilmesi planlanan eski evlerde kontollü bir şekilde yapılacağına dair imzalı kontrat

Leave a comment

Your email address will not be published.