Fransa’da Anadil ve Kültür Eğitimi (ELCO) dersleri kapsamında verilen Türkçe derslerinin kaldırılacağını duyurdu. Fransa’daki okullarda  Türk  öğretmenler tarafından verilen Türkçe derslerinin  2018 yılında son bulacağı belirtiliyor. 

Anadil ve Kültür Eğitimi(ELCO) kapsamında verilen yabancı dil dersleri Fransa’da yeni tartışma konusu.  Muhalefet partilerinin Fransızca’nın ders saatleri azaltılarak ilkokullara Arapça eğitiminin geleceğini iddia ederek eleştirdiği ELCO proğramı hakkında hükümet kanadının atacağı adımlar hakkında  Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem önemli açıklamalar yaptı.

2018’de kaldırılıyor

1977’de Türkiye’nin de arasında bulunduğu 9 ülkeyle imzalanan anlaşma gereği Anadil ve Kültür Eğitimi başlığıyla göçmen çocuklarına verilen derslerin 2018 yılında kaldırılacağı açıklayan Milli Eğitim Bakanı  Najat Vallaud-Belkacem, göçmen kökenli öğrencilerin yararlandığı derslerinin çok sayıda eleştiri aldığını ileri sürdü. Derslerin yabancı ülkeden gelen ve o ülke yönetimi tarafından görevlendirilip konsolosluk tarafından yerelde istihdam edilen öğretmenler tarafından verildiğini aktaran Belkacem, bunun komünotarizm eleştirilerini artırdığını dile getirdi.

Artık Türkiye’den öğretmen gelmeyecek

Vallaud-Belkacem, 2018’de yürürlüğe girmesi düşünülen yeni reform paketiyle, bu derslerin diğer yabancı diller gibi okul müfredatına ekleneceğini söyledi. Ayrıca Bakan, yabancı dil derslerinin o ülkelerden gelen  öğretmenler tarafından değil, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verileceğini kaydetti. Najat Vallaud-Belkacem’ın açıkladığı diğer önemli bir değişik ise, 2018 yılından itibaren bu dersler sadece göçmen çocuklarına yönelik değil, bu dili öğrenmek isteyen her öğrenciye açık olacak.

Leave a comment

Your email address will not be published.