Uzun zamandır beklenen bin euroya dövizli askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geldi. Fakat, düzenlemeden yararlanacaklar için getirilen şartlar gurbetçileri hayal kırıklığına uğrattı. Zira istenen şartların bir kısmı yurtdışında yaşayan Türklerin büyük bir bölümünü kapsamıyor. Yurtdışında doğmamış ya da çocuk yaşta göç etmemiş gurbetçilerin çoğu bin euroluk dövizli askerlikten yararlanamayacak!

Yurtdışında yaşayan Türklerin uzun zamandır beklediği dövizli askerlik düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Askerlik Kanunu’nun yanısıra  Bazı Kanun ve Kanun Hükmümdeki Kararnameler’de değişiklik öngören kanun tasarısı ile  dövizli askerlik bedelinin, 6 bin eurodan bin euroya düşürülmesi amaçlanıyor. Fakat, dövizli askerlik bedelini bin euroya düşürecek tasarıda yeni düzenlemeden yararlanacaklar için istenen şartlar gurbetçileri hayal kırıklığına uğrattı.

Meclis gündemine taşınan tasarı sayesinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının konsolosluklar aracılığı ile aserlik şubelerine başvurularak, bin euro ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Dövizli askerlik bedelini bin euroya düşüren düzenlemeye getirilen şartlar:

Yurt dışında doğarak ya da kanuni rüşt yaşına kadar ikamet etme amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ya da çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak veya kanuni rüşt yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin de vatandaşlığını kazanmış olmak.

Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak. (!)

Kanuni rüşt yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak.

Başvuru tarihi itibariyle halen yurt dışında yaşıyor olmak.

Bin euroya dövizli askerlikten bütün gurbetçiler yararlanamayacak!

Bin euro dövizli askerlik düzenlemesi için istenen şartlar, yurtdşında yaşayan gurbetçilerin büyük bölümünün bin euroya askerlik yapmasına engel. Örneğin, “Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak” şartı, askerliğini dövizli olarak yapmayı bekleyen gurbetçilerin büyük bölümünü hayal kırıklığına uğratmış durumda. Zira yurt dışına sonradan aile birleşimi yada farklı vesileler ile göç eden gurbetçilerin büyük bölümü bu şart sebebi ile eski düzenlemede olduğu gibi dövizli askerlik için 6 bin euro ödemek zorunda kalacak. Kanun yürülüğe girdiği tarihte 40 yaşında olan ve henüz askerlik hizmetini yapmamış kişinin  yurtdışında yaşadığı ülkeye 20 yaşında gelmesi gerektiği düşünülürse, yeni düzenlemenin yurt dışında yaşayan gurbetçilerin büyük bölümünü kapsamadığı söylenebilir.

Daha önce yapılan fazladan ödemeler iade edilmeyecek 

Yeni düzenleme, daha önce dövizli askerlik için 10 bin ya da 6 bin euro ödemiş gurbetçileri de hayal kırıklığına uğrattı. TBMM Başkanlığına sunulan tasarıda, Askerlik Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranların da bin euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacağı vurgulanıyor.  Ayrıca yasa tasarısında daha önce fazladan yapılmış ödemelerin iade edilmeyeceği açıkça ifade ediliyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.